آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

جدیدترین دوره های آموزش طراحی وب

بدون امتیاز 0 رای
110,000 تومان
0
110,000 تومان
0
115,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
0
60,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
86,500 تومان
0
86,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
0
70,000 تومان
2
2,100,000 تومان

فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره وب مستران هوشمند 11

ثبت نام زود هنگام!

جدیدترین دوره های آموزش گرافیک

بدون امتیاز 0 رای
110,000 تومان
0
110,000 تومان
0
115,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
0
60,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
86,500 تومان
0
86,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
0
70,000 تومان
2
2,100,000 تومان

مجله استادیار

مجله