اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

61 دوره آموزشی
752 دانشجو
12 استاد مجرب
700 ساعت آموزش

دوره های پرطرفدار

آموزش
بدون امتیاز 0 رای
110,000 تومان
0
110,000 تومان
0
115,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
0
60,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
86,500 تومان
0
86,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
0
70,000 تومان
2
2,100,000 تومان

نظر برخی دانشجویان

نظرات اراده آهنین های آکادمی استادیار درباره دوره های آموزشی